ZASADA DZIAŁANIA PROMIENNIKÓW

Działanie promienników podczerwieni polega na katalitycznym łączeniu gazu z powietrzem w złożu związków platynowych podgrzanym do temperatury conajmniej 120 stopni Celsjusza.

Produktami reakcji chemicznej są nieznaczne ilości pary wodnej i dwutlenku węgla oraz energia elektromagnetyczne emitowana prostopadle ze złoża katalitycznego, która po natrafieniu na przeszkodę zamieniana jest w energię podczerwieni.

Promieniowanie podczerwieni zbliżone jest właściwościami do energii świetlnej i należy do widma elektromagnetycznego. Porusza się po liniach prostych z prędkością światła (300.000 km./s.)

Może być przekazywane, wchłaniane lub odbijane przez materię.

Promienniki podczerwieni emitują promieniowane w zakresie fal długich od 4 do 7 mikronów, co stawia je w kategorii jednych z najbardziej efektywnych źródeł ciepła, co czyni je szczególnie popularnymi w przemysłowych systemach grzewczych.

Informacje ogólne Obsługa Działanie Zastosowanie Strona główna