INFORMACJE OGÓLNE

Produkowane są dwa rodzaje promienników podczerwieni:
- Promienniki wysokotemperaturowe (600°C) ogólnego przeznaczenia, głównie do wygrzewania lakierów proszkowych, ogrzewania pomieszczeń.
- Promienniki niskotemperaturowe, przeciwwybuchowe Ex, przeznaczone są głównie do ogrzewania pomieszczeń zagrożonych wybuchem lub pożarem.

Oba rodzaje mogą być zasilane wszystkimi rodzajami gazów, lecz konstrukcja złoża katalitycznego dla każdego rodzaju gazu jest inna, dlatego też przy zamawianiu promienników wysokotemperaturowych ważnym jest określenie rodzaju gazu.


Dla serii przeciwwybuchowej możliwa jest zamiana rodzaju gazu już po wyprodukowaniu promiennika.

CERTYFIKAT ATEX I CE

Promienniki posiadają:
- certyfikat ATEX Nr 03ATEX0111X Klasa II Kategoria 2G, dopuszczenia do stoswania w obszarach zagrożonych wybuchem.
- znak CE wydawany przez francuski instytut INERIS.

Promienniki podczerwieni produkowane są przy wykorzystaniu najnowszych technologii i osiągnięć technicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze dla gazu ziemnego GZ-50 – 20 mbar dla gazu propan-butan 30-37 mbar.

  WSTĘP. ZASIL. MOC CIEPLNA kW GODZ. ZUŻYCIE GAZU WYMIARY MM.
TYP NAPIECIE V MAX. MIN.

GAZ ZIEMNY
M3/GODZ.

GAZ PŁYNNY
KG/GODZ.
SZER. x DŁ. x GR.
8.20 220-240 2.0 0.6 0.20 0.15 200 x 500 x 45
8.40 220-240 4.0 1.2 0.40 0.30 200 x 1000 x 45
12.24 220-240 3.0 0.9 0.30 0.23 305 x 610 x 45
12.60 220-240 8.0 4.8 0.80 0.60 406 x 1016 x 45
15.30 220-240 5.2 3.1 0.50 0.40 381 x 762 x 45
16.40 220-240 8.0 4.8 0.80 0.60 406 x 1016 x 45
16.48 220-240 9.5 2.9 1.10 0.80 406 x 1219 x 45
16.51 220-240 10.5 6.3 1.00 0.80 406 x 1295 x 45
18.48 220-240 10.0 6.0 1.00 0.80 457 x 1219 x 45
18.60 220-240 12.0 7.2 1.20 0.90 457 x 1524 x 45
18.72 220-240 15.0 9.0 1.50 1.45 457 x 1820 x 45
24.24 220-240 6.0 3.6 0.60 0.45 610 x 610 x 45
Informacje ogólne Obsługa Działanie Zastosowanie Strona główna