OBSŁUGA I URUCHAMIANIE

Promienniki cechuje prostota obsługi. Uruchamianie promienników następuje poprzez podgrzewanie złoża katalitycznego elektrycznym elementem grzejnym (wbudowanym w promiennik) przez okres 10-15 minut, po którym to czasie otwieramy dopływ gazu i po dalszych 5 minutach wspólnego grzania wyłączamy zasilanie elektryczne.

Promienniki pracują tak długo, jak długo dostarczany jest do nich gaz.

TRWAŁOŚĆ

Promiennki charakteryzują się wieloletnią trwałością pod warunkiem, że dostarczany gaz jest czysty a zawartość siarki nie przekracza dopuszczalnych norm.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- termopara
- zawór ręczny kulowy dopływu gazu
- siatka ochronna złoża katalitycznego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- termostat w zakresie temperatur od 13 do 39 stopni Celsjusza
- zawór elektromagnetyczny przeciwwypływowy z pozycją biegu jałowego
- przewody giętkie od 0,5 m. do 1,5m. długości
- statyw podłogowy
- okap do odprowadzania pary wodnej z pomieszczeń
- sterowanie automatyczne
Informacje Obsługa Działanie Zastosowanie Strona główna