ZASTOSOWANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU

Zdolność promienników podczerwieni do koncetracji energii została wykorzystana do budowy tuneli przelotowych i komór do wygrzewania lakierów proszkowych a w wersji przeciwwybuchowej do suszenia lakierów wodnych i lakierów na bazie rozpuszczalników.

Korzyści ze stosowania promienników przy wygrzewaniu lakierów proszkowych wynoszą do 80% oszczędności kosztów energii w porównaniu do kosztów wygrzewania konwencjonalnego. Na oszczędności te składa się przede wszystkim znacznie krótszy czas wygrzewania przedmiotu przez skrócenie czasu dochodzenia przedmiotu do temperatury topienia proszku, a tym samym mniejsza ilość paliwa niezbędnego do uzyskania wysokiej temperatury. Przykładowo w malowaniu wielkopowierzchniowym koszt 1 m2 powierzchni
wynosi ok. 3 złotych.

W tradycyjnej metodzie wygrzewania elektrycznego czas ten waha się od 20 do 40 minut, natomiast przy użyciu promienników, czas wygrzewania skrócony zostaje do 6-7 minut. Dodatkową korzyścią wygrzewania promiennikami jest dobre pokrycie proszkiem krawędzi wygrzewanych elementów.Proszek z krawędzi nie spływa, podczas gdy w metodzie konwekcyjnej pokrycie krawędzi proszkiem jest bardzo słabe, gdyż proszek w fazie płynnej spływa z krawędzi.
Inną korzyścią ze stosowania promienników do suszenia lakierów na bazie
rozpuszczalników i lakierów wodnych jest znacznie lepsza jakość powłoki lakierniczej.

Dzieje się to za sprawą, wnikania promieniowania w głąb suszonej warstwy i proces suszenia odbywa się wewnątrz, od podłoża, przez co zapobiega się pękaniu i łuszczeniu powłoki lakierowanej.

W trakcie procesu suszenia opary rozpuszczalników są spalane przez promienniki i emisja zanieczyszczeŃ do atmosfery jest znacznie ograniczona. Pomiary emisji spalin do atmosfery przeprowadzone w suszarni wyposażonej w
promienniki są bardzo korzystne. Ma to istotne znaczenie dla użytkownika, gdyż opłaty za zanieczyszczanie środowiska znacznie maleją, lub są eliminowane, a tym samym zakup promienników szybciej się amortyzuje.

Możliwości wykorzystania promienników podczerwieni są bardzo szerokie i tak
promienniki znajdują zastosowanie do:
- termoformowania plastiku;
- utwardzania żywic i włókien szklanych;
- podgrzewania materiałów przed spawaniem;
- rozmrażania materiałów;
- suszenia kartonu, skóry, drewna, papieru itp.

Informacje ogólne Obsługa Działanie Zastosowanie Strona główna